0513 610 030          post@gbou.nl        

KiK Campus helpt u op weg naar de Wkb

KiK Campus helpt u op weg naar Wkb

gBOU. is aangesloten bij de KiK Campus. De Campus is een samenwerkingsverband van allerlei kennisinstituten en bedrijven die u met raad en daad bij kunnen staan bij de transitie naar de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De KiK Campus heeft van het ministerie van Binnenlandse Zaken opdracht gekregen om gemeenten en opdrachtgevers te begeleiden en de ervaringen bij de transitie te delen zodat op deze wijze bijgedragen wordt aan een ordentelijke overgang van het huidige stelsel naar het nieuwe stelsel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap Kolk van de campus

M: 06 – 2290 7379

E: info@kikcampus.nl

I: www.kikcampus.nl

Algemene Voorwaarden

Copyright © 2023 gBOU.