Opdrachtgevers

U bent opdrachtgever en u wilt zekerheid?

Dan kunt u ons inschakelen om de door u gewenste kwaliteit te realiseren. Onze werkwijze kenmerkt zich door vakmanschap, onafhankelijkheid, transparantie en integriteit en kunnen op deze wijze uw belangen richting de aannemer behartigen. U ontvangt van ons als het werk afgerond is een opleveringsverklaring en het bijbehorende (ge)bouwdossier waaruit blijkt dat uw gebouw is gebouwd overeenkomstig het ontwerp, de wettelijke voorschriften en bestek en tekeningen.

Wij zorgen er dus voor dat u krijgt waarvoor u betaald.