gBOU. dienstverlening

gBOU. is uw vertrouwde partner voor Kwaliteitsborging in de bouw zoals bedoeld in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Kwaliteitsborging in de planuitwerking

Wij zijn uw onafhankelijke en gecertificeerde Kwaliteitsborger voor de bouw: Ons kader is BRL 5019 “Kwaliteitsborging voor het bouwen”

Wij zijn als gecertificeerde deskundigen bevoegd voor het beoordelen en borgen van alle zogenaamde scopes en zijn door KOMO gecertificeerd voor alle Gevolgklassen, dus GK1, GK2 en GK3. Dus voor al uw bouwopgaves kunnen wij u onze dienstverlening aanbieden 

Scope: algemeen bouwkundig
Scope: constructieve veiligheid
Scope: brandveiligheid
Scope: bouwfysica
Scope: installaties
Scope: coördinatie

Onze gecertificeerde methode zorgt ervoor dat u optimale zekerheid kunt ontlenen aan onze beoordeling en gerust aan de uitvoering kunt beginnen.

bouwtoezicht/ inspecties

Tijdens de uitvoering houden wij op grond van de risicobeoordeling van het ontwerp en het bijbehorende kwaliteitsborgingsplan toezicht op het werk. Dit doen wij niet dagelijks maar steekproefsgewijs en risicogestuurd. Wij gebruiken hiervoor KOMO instrument KiK. KiK is toegelaten tot het stelsel van kwaliteitsborging binnen de Wkb. Het doel van ons toezicht is dat er gebouwd wordt conform de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en de daarin opgenomen normeringen. 

De intensiteit van het toezicht door ons is afhankelijk van de aard en omvang het van het bouwwerk en de keuringsmethodiek van de bouwer. Zo nodig passen we tijdens de bouw de frequente aan. Dit spreken we vooraf door met de bouwer en opdrachtgever. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de bouwer zelf ook heel alert is en blijft. Het zorgt er bovendien voor dat de kwaliteit niet afhangt van ons bezoek maar mede uit eigen belang wordt ervaren. Dat is een goede prikkel die ook als zodanig werkt en via de Wkb ook wettelijk wordt gefaciliteerd.

Voor oplevering ontvangt u als opdrachtgever van ons een verklaring dat het bouwwerk normconform is gebouwd inclusief het rapport van ons waarin wij de onderbouwing van onze beoordeling beschreven hebben.

Opdrachtgevers

Wilt u weten wat wij kunnen betekenen voor uw bouwkwaliteit?

Opdrachtgevers

Bouwers

Wilt u weten wat wij kunnen betekenen voor uw bouwwerken?

Bouwers

Woco's

Wilt u weten wat wij kunnen betekenen voor uw woningbouw?

Woco's

Gemeenten

Wilt u weten wat wij kunnen betekenen voor gemeenten?

Gemeenten