Gemeenten

Wij kunnen u helpen bij de transitie naar de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen welke per 1/1/2021 zal ingaan.

Zoals u weet heeft de Eerste Kamer op 14 mei het wetsvoorstel "Kwaliteitsborging voor het bouwen" met een ruime meerderheid aanvaard. Dti heeft nogal wat gevolgen voor alle partijen die bij de bouw betrokken zijn. Er is gekozen om met behulp van een bestuursakkoord tussen de VNG en het ministerie van Binnenlandse zaken een goede transitieperiode tot stand te brengen. Tot het moment van de invoering van de wet dient u als gemeente tenminste 10% van de bij u ingediende bouwaanvragen te laten behandelen volgens de werkwijze zoals beschreven in de wet.

gBOU. heeft inmiddels heel veel ervaring opgedaan met het doen van praktijkbeproevingen. Wij zijn graag bereid ook u te helpen om een goede transitie mogelijk te maken.

Maar uiteraard kunnen wij u ook van dienst zijn bij uw reguliere werkzaamheden. Wij zijn in eerste aanleg immers Bouwbesluitdeskundigen. Hebt u vragen over bijvoorbeeld constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica of installaties? Wij kunnen vast en zeker antwoord geven op al uw vragen. Ook voor vragen of inzet van onze specialisten voor (risicogestuurd) bouwtoezicht bent u bij ons aan het juiste adres.

Graag ontmoeten wij u op ons kantoor in Heerenveen of komen bij u langs om de mogelijkheden die wij u kunnen bieden te bespreken